Rick’s Remington 700 SA Bell & Carlson

Rick’s Remington 700 Varmint Bell & Carlson Stock

Remington 700 BDL SA Varmint

Bell & Carlson Medalist stock OD Green with Black Spider web